[ Reset ]
Letter grootte

Slimme alarmeringen - Senioz

Home \ Slimme alarmeringen
 

Slimme alarmering

PIR sensor

Personenalarmering is een wezenlijk onderdeel van veilig wonen. Omdat bewoners na een (val)incident niet altijd in staat zijn zelf hulp in te roepen ontwikkelen wij momenteel een slim passief alarmeringssysteem. Hierbij leggen we de focus op risicovolle handelingen in de woning. Per handeling kijken we of deze volgens de normale routine van de bewoner verloopt. Bij afwijking in de normale routine wordt er automatisch een alarmmelding naar een mantelzorger of familielid gestuurd. Het systeem wordt per gebruiker ingesteld waardoor de kans op valse alarmen klein is. Er kan een draagbare zender gekoppeld worden waarmee de bewoner in geval van nood zelf hulp kan oproepen.

Eigenschappen

  • ondersteuning voor mantelzorgers door op afstand controleren van het het welzijn van een bewoner
  • Detectie van (val)incidenten met behulp van software
  • koppeling met draadloze zender mogelijk
  • koppeling met toegangscontrole (optioneel)

De afbeelding geeft globaal het werkingsprincipe van de alarmering weer.

senioz-box schematisch

Voordelen

  • Geschikt voor de particuliere markt
  • Beperkt aantal sensoren
  • Actieve en passieve alarmering in één
  • Per bewoner op maat in te stellen
  • Geen gebruik camera’s voor waarborgen privacy

De senioz box is momenteel in ontwikkeling. Wilt u meer informatie neem dan gerust contact met ons op.