[ Reset ]
Letter grootte

Gemeentes en woningbouwcorporaties - Senioz

Home \ Professionals \ Gemeentes en woningbouwcorporaties
 

Gemeentes & woningbouwcorporaties

Als gemeente of woningcorporatie bent u in belangrijke mate betrokken bij het zelfstandig wonen van uw bewoners. Vanuit onze expertise ondersteunen we u graag bij projecten op dit gebied.

Bouwkundig ergonomisch advies
Bij complexe woningaanpassingen komen verschillende disciplines samen. De vertaalslag van de medisch-ergonomische situatie van de bewoner naar de bouwkundige oplossing vergt specifieke deskundigheid. Lees meer over bouwkundig ergonomisch advies

toegankelijkheid

Toegankelijkheidsvraagstukken
Tijdens het ontwerp van een gebouw of openbare ruimte is het verstandig om tijdig advies in te winnen om de toegankelijkheid te waarborgen. Vaak leidt het achteraf aanpassen van gebouwen en woningen tot onnodig hoge kosten en beperkte resultaten.

Opplustrajecten
Met welke ingrepen kan een woning opgeplust worden waardoor deze voldoet voor specifieke bewonersgroepen? Voor gemeentes en woningbouwcorporaties is dit een belangrijke vraag omdat het huidige woningaanbod niet altijd voldoet aan de behoeften van de doelgroep. In veel gevallen kan met relatief eenvoudige ingrepen al een goed resultaat worden bereikt.

Aanpasbaar en levensloopbestendig bouwen
Bij het ontwerp van een woning of gebouw is het raadzaam rekening te houden met toekomstige behoeftes van bewoners. Dit loopt uiteen van flexibele gebruiksruimtes tot het voorbereiden van aansluitpunten voor toekomstige voorzieningen.

In-company trainingen
Senioz verzorgt in-company cursussen op het gebied van woningaanpassingen en zelfstandig wonen. De cursus wordt afgestemd op de wensen van de klant. Voor aannemers en klusbedrijven die woningaanpassingen uitvoeren is er een specifieke training ontwikkelt.