[ Reset ]
Letter grootte

Bouwkundig ergonomisch advies - Senioz

Home \ Bouwkundig ergonomisch advies
 

Bouwkundig ergonomisch advies

schema-BEA

De ervaring leert dat grote woningaanpassingen vaak leiden tot onnodig hoge kosten en een moeizame afhandeling.

De afbeelding hiernaast geeft de verschillende disciplines weer die bij een complexe woningaanpassing samenkomen. Hiermee wordt de complexiteit van deze aanvragen duidelijk. Voor de disciplines in het omcirkelde deel is het van belang om tot een samenhangend geheel te komen dat in relatie staat met de andere gebieden. Senioz zorgt met advies en/of begeleiding voor een kostenbesparende en effectieve afhandeling van (complexe) woningaanpassingen. Onze diensten:

  • Bouwkundig programma van eisen
  • Schetsen van de gewenste aanpassingen en situaties.
  • Kostenraming van de woningaanpassing
  • Rapportage met duidelijke relatie tussen de belemmeringen en de (bouw)technische oplossingen

Wij kunnen ook de complete  afhandeling verzorgen:

  • Selectie van aannemers en offertebeoordeling
  • Bouwproces begeleiding
  • Oplevering/beoordeling en afhandeling

Heeft u vragen over het bouwkundig ergonomisch advies dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.