[ Reset ]
Letter grootte
 

Mantelzorgers en technologie

Nederland kent een groeiende groep mantelzorgers. Momenteel zijn er rond de 2,6 miljoen Nederlanders die vrijwillige zorg leveren aan vrienden of familieleden met beperkingen.
Wij hebben veel waardering voor mantelzorgers en beseffen dat ze vaak een zware rol vervullen. Wij bedenken oplossingen die mantelzorgers ondersteunen zodat zij het beter en langer vol kunnen houden

  • Ontwikkeling slimme alarmering: de mantelzorger kan de welzijnsstatus van de bewoner op afstnd inzien. Hiermee stellen we de mantelzorger gerust omdat ze met deze informatie weten dat alles volgens de normale gang van zaken verloopt. Bij een afwijking wordt er uiteraard ook een melding gestuurd waarna de mantelzorger polshoogte kan nemen.
  • Alarmeringssystemen: deze kunnen we rechtstreeks naar de mantelzorger doorzetten. Het type melding is flexibel in te stellen naar wens van de mantelzorger.
  • Cameratoezicht op afstand: op afstand kan bij bewoners ingekeken worden (bijvoorbeeld na een alarmmelding) om te kijken of alles goed gaat. Wij beseffen ons dat dit privacygevoelig ligt en adviseren dit alleen in uiterste gevallen. Vanzelfsprekend verloopt alles via beveiligde kanalen.
  • Dwaalsignalering: Bij dementie kan met behulp van een persoonlijk volgsysteem bewaakt worden of iemand dwaalgedrag vertoont. Is dit het geval dan wordt automatisch een melding naar de mantelzorger gestuurd. Lees meer...
dev GH3000
ip-camera